Rapport

Såhär erbjuder man bra kundupplevelser på 2020-talet

I takt med att kundförväntningarna ökar omformas kundtjänst-landskapet med nya tekniker, plattformar, kanaler och kundpreferenser.

Vissa av de här trenderna kan göra det enklare för företag att uppfylla förväntningarna, men andra kräver att du anpassar dig. I slutändan kommer det vara hur företag hanterar de här faktorerna som avgör deras kundupplevelseframgång, och därmed deras kommersiella framgång, under 2020-talet.
I den här rapporten tar vi en titt på huvudtrenderna och kontaktcenter kan bemöta dem, inklusive;

  • den ökande digitaliseringen av kundtjänster
  • det växande behovet av att kunna hantera många kanaler
  • vikten av att tillhandahålla kundtjänst med artificiell intelligens
  • behovet av att ge agenterna nya färdigheter
  • utmaningen med agentengagemang
  • hur företag kan skilja sig från mängden med hjälp av kundtjänstupplevelsen

Hämta rapporten på engelska nu för att få information om hur du kan bemöta de här trenderna för att se till att ditt kontaktcenter inte bara kan uppfylla kundförväntningarna det kommande årtiondet, utan även hur det kan överträffa dem.

Myc report feb440

Genesys ChatQuick links
Close Widget

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Genesys ChatLive assistans