Odnieśmy sukces. Razem

Raport Gartner®2021 Magic QuadrantTM dla Contact Center as a Service

W raporcie Gartnera Magic Quadrant z sierpnia 2021 r. w kategorii Contact Center as a Service Genesys zajął najwyższą pozycję za zdolność do realizacji projektów i kompletność wizji.
Ccaas mq grid chunker

Genesys jest dumny, że został uznany za lidera w raporcie Gartner CCaaS Magic Quadrant z 2021 r. Współpracując z firmami różnej wielkości dostarczamy najlepsze doświadczenia klientów, pożądane przez ich klientów. Razem zmieniamy doświadczenia klientów.

Pobierz pełny raport żeby poznać:

  • Kluczowe trendy napędzające rynek Contact Center jako Usługa (CCaaS)
  • Jak firma Gartner pozycjonowała 12 dostawców CCaaS
  • Dlaczego Genesys zajmuje wysoką pozycję pod względem możliwości wykonania?
  • Wskazówki dotyczące poruszania się po rynku, ułatwiające dokonanie właściwego wyboru

Gartner nie faworyzuje żadnego dostawcy, produktu ani usługi przedstawianej w swoich publikacjach badawczych i nie zaleca, aby użytkownicy technologii wybierali tylko najwyżej ocenianych dostawców. Opracowania Gartnera są publikacjami organizacji badawczej Gartnera i powinny być interpretowane wyłacznie jako materiał badawczy. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w USA i na całym świecie i jest używany w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta grafika została opublikowana przez Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument Gartnera jest dostępny na żądanie w Genesys.

Źródło: Gartner Magic Quadrant dla Contact Center as a Service, Drew Kraus, Pri Rathnayake, Steve Blood, 12 sierpnia 2021r.

Genesys ChatQuick links
Close Widget

Genesys ChatPomoc na żywo