Så kommunicerar ni med den nya Millennium generationen.

Millennials är en generation som kännetecknas av teknikintelligens och en vardag som kretsar kring sociala medier. Att ha en välsmord kundtjänstavdelning är av yttersta vikt för att klara av deras höga krav. De har växt upp i ett digitaliserat informationssamhälle som ständigt förändras. Att hela tiden vara uppkopplad är en självklarhet, där lättillgänglighet, snabbhet och enhetlighet premieras.

Deras förväntningar på bra service är mycket höga och en del företag hänger inte med i den nya utvecklingen utan riskerar att utan föraning gå i graven.

Ladda ner guiden för att lära dig hur ni gör för att kommunicera med den nya generationen.

Genesys ChatQuick links
Close Widget

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Genesys ChatLive assistans