Hur AI kan förbättra kontaktcentret samt medarbetares prestanda

Arbeta smartare, inte hårdare, med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning

För att framgångsrikt kunna hantera ett kontaktcenter krävs samarbete och ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att hantera ett brett spektrum av operativa och taktiska uppgifter.

Planering, den dagliga driften och kvalitetshanteringen måste organiseras sömlöst, tillsammans med personalresurser som rekrytering, lärande och utveckling och schemaläggning av anställda.

Läs denna brief (på engelska) och lär dig hur du går över till en AI-strategi som kan ta ditt team – och dina affärsresultat – till nästa nivå. Lär hur du kan:

  • Skapa en AI-strategi med en enda datamodell som inkluderar routing, interaktionsanalys, prognos / schemaläggning och prediktivt engagemang
  • Använd kraften i dina data för att se till att varje kund kopplas till rätt agent med bäst kunskap
  • Öka medarbetarnas effektivitet genom att se till att du anställer rätt personer och även hanterar deras prestationer för att driva framgång på lång sikt

Genesys ChatQuick links
Close Widget

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Genesys ChatLive assistans