Hodnotící zpráva společnosti Gartner

Magický kvadrant agentury Gartner 2020 – kontaktní centrum jako služba, globální analýza

Agentura Gartner považuje společnost Genesys za lídra v poskytování řešení kontaktního centra jako služby (CCaaS)

Gartner quadrant ccaas shot 350

Trh s nabídkou softwarových řešení kontaktního centra poskytovaných formou služby (CCaaS) je vysoce konkurenční. Vybrat si to správné může být obtížné.

Magický kvadrant pro řešení CCaaS (2020) od agentury Gartner hodnotí třináct poskytovatelů z hlediska úplnosti jejich vize a schopnosti tyto vize uvádět do praxe. Výsledné skóre může pomoci s výběrem.
Přečtěte si celou hodnotící zprávu, ze které se dozvíte, jaká řešení se nabízejí pro podniky všech velikostí působících ve různých odvětvích.

Kromě toho také získáte:
• přehled o klíčových trendech v oblasti CCaaS,
• tipy, jak se v nabídkách na trhu zorientovat,
• hodnocení třinácti poskytovatelů CCaaS řešení z hlediska jejich schopnosti poskytovat kvalitní služby zákazníkům.

Stáhnout zprávu

Společnost Gartner nepodporuje žádného poskytovatele, produkt ani služby popisované v jejích hodnotících publikacích a nevybízí čtenáře, aby si vybrali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným bližším určením. Hodnotící publikace společnosti Gartner sestávají z názorů hodnotící organizace společnosti Gartner a neměly by být interpretovány jako konstatování faktu.

Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, výslovných nebo odvozených, týkajících se tohoto výzkumu, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisní značka společnosti Gartner, Inc. a jejích poboček v USA a ve světě a je zde používána se svolením. Všechna práva vyhrazena. Zdroj: Gartner Magic Quadrant for Contact Center as a Service, Steve Blood, Drew Kraus, Pri Rathnayake, 9. listopadu 2020.

Genesys ChatQuick links
Close Widget

Jak vám dnes můžeme pomoci?

Genesys ChatLive Assistance