Verilere Güveniyoruz: Ölçüt ve Temel Performans Göstergelerinin (TPG) Tanımı