Bekämpa rädslan för AI på arbetsplatsen

Gör en snabb Google-sökning på artificiell intelligens (AI) och du hittar många alarmistiska rubriker om de jobb som det påstås ersätta. Det är inte konstigt att många anställda är nervösa över det krypande inflytandet av denna intelligenta teknik på arbetsplatsen..

Så vad kan man då som företag göra för att förebygga och överkomma rädslan för detta okända. Här ett några tips!

  1. Kommunikation är A och O

Kommunikation, det är verktyget du bör använda för att hjälpa dina anställda att anpassa sig till en framtid som inkluderar AI, där du tydligt förklarar vad det kommer att betyda för dem, i begripliga termer. Börja gärna med information om hur tekniken påverkar er bransch, hur det kommer att gynna er och till och med hur det kan påverka er negativt om ni inte är med på tåget.

Men, innan du talar med dem om AI måste du själv förstå vad det är samt dess potentiella effekter på ditt företag och ditt team. Därför är det första steget till att leda dina anställda genom denna period av förändring att utbilda dig själv.

  1. Se möjligheterna

Sedan den industriella tidsåldern har maskiner ersatt jobb och människor. Därför blir det viktigt att tala om fördelarna som även uppstår när förändring sker. AI kommer att ersätta vissa jobb, men inte alla. McKinsey Global Institute skriver om hur det även kommer att skapas nya yrken som ett resultat, yrken som vi ännu inte har föreställt oss, vilka skulle kunna utgöra 10% av alla nya jobb som skapas 2030.

  1. Avmystifiera tekniken

Ju tidigare du har meningsfulla, ärliga samtal om hur AI kan förändra din bransch, där du avmystifierar tekniken med enkla och relevanta termer, desto snabbare kan du lugna medarbetare så det blir medvetna om de färdigheter de behöver utveckla för att förbli relevanta.

AI inom Kundtjänst är till exempel ett hett område där både medarbetare och organisationer har många fördelar att hämta. Redan nu finns AI-verktyg som kan ge er konkurrensfördelar och hjälpa er erbjuda än bättre kundservice.

Medan AI inte kommer att påverka alla branscher i samma grad, så är det viktigt för arbetsgivare att undersöka hur AI kan höja ditt team och förbättra dina processer. Hitta några bra exempel och brainstorma med dina anställda om hur användningen av AI inom ditt företag kan gynna dem ur ett personligt perspektiv.

  1. Anamma förändringen

Vi är inte i närheten av att förverkliga eller förstå hela visionen inom AI. Det är toppen av isberget vi ser idag. Men vi kan vara säkra på att förändring följer, även om vi inte vet exakt vad det kommer att resultera i än.

Överväg att skapa en plan och utveckla er kommunikation internt. AI har potential för stora branschövergripande förändringar, så detta är inte en engångskonversation ni kan ha, där ni sedan registrerar en ny policy i arkivet.

Slutligen, hör dina anställdas oro och för dem till lösningsorienterade konversationer. Vägen till att minska rädsla för AI på arbetsplatsen sker genom kommunikation, avmystifiering, förändringshantering och utbildning.

Genesys ChatQuick links
Close Widget

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Genesys ChatLive assistans