Oplossen van seizoenspieken in het call center

Seizoensgebonden capaciteitsproblemen variëren in de loop van het jaar en beperken zich niet tot feestdagen, hoewel die wel vaak de bron voor capaciteitsproblemen zijn. De aanpak om deze knelpunten op te lossen? Kijk eerst naar de historische data en identificeer de pieken en dalen. Plan op basis daarvan de bezetting en focus daarna op lastiger zaken die verder gaan dan normale schommelingen in aanbod.

In dit ebook leert u:

  • Hoe om te gaan met personele bezetting voor het afhandelen van het basisvolume
  • Hoe om te gaan met verouderde technologie die zorgt voor slechte ervaringen
  • Te begrijpen wat de beste tools zijn om seizoensgebonden capaciteitsproblemen op te lossen
Call center seasonal capacity 3d eb de

Genesys ChatLive Assistance
Close Widget

Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Genesys ChatLive Assistance